Yerevan MSC
Անդրանիկ Ղազարյան գաստրոէնտերոլոգ–էնդոսկոպիստ

Անդրանիկ Ղազարյան գաստրոէնտերոլոգ–էնդոսկոպիստ

Առողջապահության ոլորտի խոստումնալից բժիշկները շարունակում են համալրել «Քանաքեռ–Զեյթուն» բժշկական կենտրոնի բժիշկների շարքերը։

Օրերս «Քանաքեռ–Զեյթուն» բժշկական կենտրոնի թիմին է միացել գաստրոէնտերոլոգ–էնդոսկոպիստ Անդրանիկ Ղազարյանը։

Անդրանիկ Ղազարյան