Yerevan MSC
Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն

Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն

Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն

Անհրաժեշտությունը՝
.Ցանցենու և անոթային թաղանթի շերտազատման, կիստաների հայտնաբերում, տարածվածության և դինամիկայի գնահատում
.Նորագոյացությունների ախտորոշում , տարբերակում, բուժման հսկում
.Ոսպնյակի տեղակայման որոշում
.Ապակենման մարմնի պղտորումների բնութագրում
.Թափանցող վնասվածքների դեպքում օտար մարմնի հայտնաբերում և տեղակայում
.Ակնագնդի բնածին արատների ախտորոշում
.Պաթոլոգիկ փոփոխությունների հայտնաբերում պարաօրբիտալ և ռետրոօրբիտալ տարածությունում։

Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն