Yerevan MSC
Արևի Խավարումը

Արևի Խավարումը

Մասնագիտների կարծիքը։
Քանաքեռ- Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբույժ Նոննա Գուլքանյանի խորհուրդը՝ ինչպես դիտել արևի խավարումը և խուսափել հետագա խնդիրներից։