Yerevan MSC
Էսթետիկ գեղեցկություն եվ աչքի լույս

Էսթետիկ գեղեցկություն եվ աչքի լույս

«Օկուլոպլաստիկ և վերականգնողական վիրաբուժության հայկական ասոցիացիայի» հիմնադիր նախագահ և «Քանաքեռ–Զեյթուն» բժշկական կենտրոնի համանուն ծառայության ղեկավար, պլաստիկ վիրաբույժ Ռոբերտ Տիգրանի Ավագյանը և ասոցիացիայի փոխնախագահ ու «Քանաքեռ–Զեյթուն» բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայությունների գծով գլխավոր բժշկի տեղակալ, ակնաբույժ Գևորգ Սեմյոնի Բարաղամյանը միասին քննարկում են, թե ինչպես են հիմնանորոգված ակնաբուժական վիրահատարաններում Ձեզ պարգևելու էսթետիկ գեղեցկություն և աչքի լույս՝ գեղեցիկը տեսնելու համար։

Էսթետիկ գեղեցկություն եվ աչքի լույս