Yerevan MSC
Թոքաբան Անուշ Սամադի Ալավերդյան

Թոքաբան Անուշ Սամադի Ալավերդյան

«Քանաքեռ–Զեյթուն» բժշկական կենտրոնի մեծ ընտանիքին միացավ առաջատար թոքաբան Անուշ Սամադի Ալավերդյանը։
Բարի գալուստ և բարի ընթացք…
Մենք կստեղծենք այնպիսի համակարգ, որտեղ կթևածեն արհեսատավարժությունը, ազնվությունն ու նորարարությունը։

թոքաբան Անուշ Սամադի Ալավերդյան