Yerevan MSC
Ինտերվենցիոն սրտաբանության և կլինիկական էլեկտրաֆիզիոլոգիայի բաժանմունք

Ինտերվենցիոն սրտաբանության և կլինիկական էլեկտրաֆիզիոլոգիայի բաժանմունք

Երևան Բժշկագիտական կենտրոնի Ինտերվենցիոն սրտաբանության և կլինիկական էլեկտրաֆիզիոլոգիայի բաժանմունքը աշխատում է 24/7 ռեժիմով:
Բաժանմունքում կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝

Ինտերվենցիոն միջամտություններ
✔ Կորոնարոգրաֆիա և Շունտոգրաֆիա
✔ Կորոնար զարկերակների ստենտավորում
✔ Կորոնար զարկերակների բալոնային դիլատացիա
✔ Կորոնար շունտերի ստենտավորում
✔ Աորտայի և նրա ճյուղերի անգիոգրաֆիա
✔ Երիկամային զարկերակների անգիոգրաֆիա
✔ Պերիֆերիկ անոթների անգիոգրաֆիա և ստենտավորում

Ինտերվենցիոն առիթմոլոգիա
✔ Էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն (ԷՖՀ)
✔ ՌՀ աբլացիա՝
✔ Պարոքսիզմալ տախիկարդիա
✔ ԱՎ հանգույցային ռեցիպրոկ տախիկարդիա (AVNRT)
✔ ԱՎ ռեցիպրոկ տախիկարդիա (WPW)
✔ Նախասրտերի թրթռում
✔ Նախասրտային էկտոպիկ տախիկարդիա
✔ Փորոքային տախիկարդիա և էքստրասիստոլիա
✔ Ռիթմը վարող սարքերի տեղադրում (Pacemaker)
✔ Կարդիովերտեր – Դեֆիբրիլյատորների տեղադրում (ICD)
✔ Փորոքների ռեսինխրոնիզացիոն սարքերի տեղադրում (CRT, CRT-D), սրտային անբավարարության բուժում