Yerevan MSC
Հունիսի 1

Հունիսի 1

Այսօր Քանաքեռ- Զեյթուն ԲԿ-ի բակում տեղի ունեցավ անակնկալ միջոցառում, որի ընթացքում մեր բուժառու, ինչպես նաև աշխատակիցների երեխաները կատարեցին քիմիական փորձեր պատանի գիտակների հետ, համտեսեցին քաղցր բամբակ և իհարկե ստացան անակնկալ նվերներ մեր գգործընկերներ
PharmaTech & Get Pharm կողմից
Թող, որ բոլոր երեխաները առողջ մեծանան և ստեղծեն իրենց հրաշք մոլորակը: