Yerevan MSC
Սրտաբականան բազմաթիվ ծառայություններ

Սրտաբականան բազմաթիվ ծառայություններ

Երևան Բժշկագիտական կենտրոնում մատուցվում են սրտաբականան բազմաթիվ ծառայություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում ապահովել պացիենտների մոտ սրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը լավագույն սարքավորումներով և ժամանակակից մեթոդներով։
Մեզ մոտ մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները՝
✔️ Ինտերվենցիոն առիթմոլոգիական և էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ
✔️ Էլեկտրասրտագրություն
✔️ Էխոսրտագրություն
✔️ 24-ժամյա հոլտեր մոնիթորինգ
✔️ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության Տրեդմիլ թեստ
✔️ Տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն
✔️ Սթրես – էխոսրտագրություն (դեղորայքային և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության)
✔️ Արյան ճնշման ամբուլատոր մոնիտորինգ
✔️ Պերիկարդի պունկցիա
✔️ Պլևրայի պունկցիա
✔️ Կարդիովերսիա
✔️ Սրտի աջ և ձախ բաժինների ներսրտային հետազոտություններ
✔️ Պսակաձև զարկերակների բալոնային անգիոպլաստիկա և ստենտավորում