Yerevan MSC
Քանաքեռ- Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժության կլինիկան

Քանաքեռ- Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժության կլինիկան

Քանաքեռ- Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժության կլինիկան, գործելով ավելի քան 60 տարի, ծառայություններ է մատուցում բժշկական տարբեր խնդիրներով պացիենտներին։