Yerevan MSC
Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա (OCT)

Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա (OCT)

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈՀԵՐԵՆՏ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (OCT)

Հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ աչքի հյուսվածքների շերտավոր պատկեր` միկրոնի ճշտությամբ։

Հետազոտման ցուցումները՝
.Դիաբետիկ ռետինոպաթիա
.Տարիիքային մակուլոդեգեներացիա
.Գլաուկոմա և այլ հիվանդություններ` դրաց վաղաժամ ախտորոշման նպատակով։

Մեթոդի առավելություններն են՝
.Անցավ է
.Ոչ ինվազիվ
.Ինֆորմատիվ
.Անվտանգ
.Հնարավոր է կրկնել

ՕԿՏ հետազոտությունը հանդիսանում է ժամանակակից ակնաբուժության անբաժանելի մասը։

.Մեկ աչքի հետազոտության արժեքը20.000֏ .Երկու աչքինը 25.000֏

2020թ. մեր ակնաբուժական կլինիկան ընդգրկվել է Հայաստանի և Արցախի առաջատար ակնաբուժական կլինիկաների ցանկում։

Անհրաժեշտ է հերթագրվել նախապես։

Հեռ. 010-23-77-77
Մեր հասցեն` Հրաչյա Ներսիսյան 7
Info@yerevanmc.am

Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա (OCT)