Պրոկտոլոգիայի բաժանմունք

Քանաքեռ-Զեյթուն բժշկական կենտրոնի պրոկտոլոգիայի բաժանմունքում կատարվում է նաև հետևյալ վիրահատությունը․Պոչուկ – էպիթելային խուղակի հատում✅Էպիթելային պոչուկային ուղու բուժումը միայն վիրահատական է: Հեռացվում է բորբոքման հիմնական աղբյուրը` էպիթելային խողովակը բոլոր առաջնային անցքերի հետ: Եթե առաջացել է բորբոքում, ապա հեռացվում է ուղին՝ հարակից փոփոխված հյուսվածքների և երկրորդային խուղակների հետ միասին:Էպիթելային պոչուկային խուղակի արմատական բուժումը …