Yerevan MSC
Երևան ԲԳԿ

Ներքին հիվանդությունների կլինիկա

Ներքին հիվանդությունների կլինիկա

Կլինիկայի կազմում գործում են հետևյալ ծառայությունները.

. Ընդհանուր թերապևտիկ
. Էնդոկրինոլոգիական
. Գաստրոէնտերոլոգիական և հեպատոլոգիական
. Ռևմատոլոգիական

Այս եզակի կլինիկայում համադրվել են լավագույն ավանդույթները
և ժամանակակից բժշկագիտության նորագույն նվաճումները:

  • Ծառայություններ