Yerevan MSC
Երևան ԲԳԿ

Ակնաբուժական ախտորոշիչ ծառայություն

Ակնաբուժական ախտորոշիչ ծառայություն


Բաժանմունքը ստեղծվել է 2011 թվականին։ Բաժանմունքը հագեցած է բոլոր ժամանակակից սարքավորումներով։
Կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝
. օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա
. կերատոտոպոգրաֆիա
. կերատոմետրիա
. ավտոռեֆրակտոմետրիա
. ուլտրաձայնային հետազոտություն
. էխոբիոմետրիա
. օպտիկական բիոմետրիա
. կոմպյուտերային և պրոյեկցիոն պերիմետրիա
. ֆլյուրեսցենտային անգիոգրաֆիա
. ֆունդուս կամերա ։

Բաժանմունքի պատասխանատուն է Մարիամ Գրիգորի Բալյանը։
Բաժանմունքը ղեկավարում է 2012 թվականից։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու ։

Բժիշկներ.

Սյուզաննա Սամվելի Ղազարյան

Լուսինե Մուշեղի Ղազարյան

Ալինա Վալերիի Ներսեսյան

Հայկանուշ Գեորգիի Հարությունյան

Ակնաբուժական ախտորոշում