Yerevan MC
Երևան ԲԿ

Գնացուցակ

Բեռնել PDF տարբերակը

ԿոդԾառայությունԱրժեք (դր.)
025001ՔԿԱ/ Դիմածնոտ 2035000
025002ՔԿԱ/ Դիմածնոտ 20610000
025003ՔԿԱ/ Դիմածնոտ 20715000
025004Պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունք 401/402/404/4057000
025005Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք 302/303/305/306/3075000
025006Վիրաբուժության բաժանմունք 1/2/95000
025007Թերապիայի բաժանմունք 203/205/2095000
025008Էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունք 201/202/204/2055000
025009Նյարդաբանության բաժանմունք 303/ 30510000
001001Կոնսերվատիվ բուժում 1 օր (առանց լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների)30000
001002Կոնսերվատիվ բուժում յուրաքանրյուր օրվա համար (առանց լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների)20000
001003Խորհրդատվություն 1-ին կարգի10000
001004Խորհրդատվություն 2-ին կարգի12000
001005Խորհրդատվություն 3-ին կարգի15000
001006Խորհրդատվություն 4-րդ կարգի20000
001007Կրկնակի խորհրդատվություն առաջանային այցից հետո 15-րդ օրվանից մինչև 30 օրվա ժամկետում6000
001008Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդների խորհրդատվություն6000
002001Կարճաժամկետ բուժ. օգնություն /1-3օր/ ավարտված մեկ օրվա գին50000
002002Կարճաժամկետ բուժ. օգնություն /1-3օր/ չավարտված մեկ օրվա գին25000
002003Ողնաշարի,կոնքի,ազդրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում250000
002004Ոսկրերի կոտրվածքների/բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր/կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ250000
002005Ոսկրերի կոտրվածքների /բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր/ կոնսերվատիվ բուժում 15 և ավել օր տևողությամբ300000
002006Ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում փակ մեթոդով. /բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր/420000
002007Ոսկրերի կոտրվածքների /բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, մեծ ոլոք, ծղիկոսկր, թիակոսկր/ վիրահատական480000
002008Ազդրոսկրի օսթեոսինթեզ500000
002009Ազդրոսկրի բեկորային կոտրվածքների օսթեոսինթեզ650000
002010Կոնքի կոտրվածքների վիրահատական բուժում850000
002011Խոշոր ոսկրերի բազմակի համակցված կոտրվածքների վիրահատական բուժում750000
002012Ընդհանուր կամ ողնուղեղային անզգայացմամբ կատարվող մանիպուլյացիաներ /բիոպսիա, դիագնոստիկ արթրոսկոպիա/ առաջնային վիրաբուժական մշակում և հյուսվածքների ամբողջականության վերականգնում180000
0020131–ին աստիճանի բարդության օրթոպեդիա /վերին և ստորին վերջույթների դիստալ սեգմենտների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ/350000
0020142–րդ աստիճանի բարդության օրթոպեդիա /հեմիարթրոպլաստիկաների վիրահատություններ, ողնաշարի ռեկոնստրուկցիաներ, հետտրավմատիկ և ինֆեկցիոն բարդություններ/550000
0020153–րդ աստիճանի բարդության օրթոպեդիա /վերին և ստորին վերջույթների պրոքսիմալ սեգմենտների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ, տոտալ արթրոպլաստիկաներ/650000
002016Բարդագույն աստիճանի ռեկոնստրուկցիաներ, էտապային բուժում պահանջող պաթոլոգիաներ850000
002017Բարդագույն աստիճանի բազմաթիվ կամ համակցված պաթոլոգիաներ /դիսպլաստիկ արթրոզներ, սպոնդիլոզներ/, վերջույթների երկարացում էսթետիկ նպատակներով, կոնքոսկրերի ռեկոնստրուկցիաներ1200000
002018Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում /մեծ/180000
002019Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում /փոքր/100000
002020Կոտրվածքների համադրում, հոդաղաղտերի ուղղում և գիպսային իմմոբիլիզացիա ընդհանուր անզգայացմամբ /ստացիոնարում/120000
002021Վնասվածքաբանական վիրահատություններ տեղային անզգայացմամբ /ստացիոնարում/160000
002022Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում /փոքր/10000
002023Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում /մեծ/30000
002024Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում /գիպսային իմոբիլիզացիայով/40000
002025Մանր սեգմենտների /դաստակ, ոտնաթաթ, ճաճանչ–դաստակային հոդ, դրսային պճեղ/ գիպսային անշարժացում20000
002026Խոշոր սեգմենտների /սրունք–թաթային հոդ, ծնկահոդ, սրունք, ուսահոդ, արմնկային հոդ, բազուկ, նախաբազուկ/40000
002027Իմմոբիլիզացիա ունիվերսալ ֆիքսատրով /առանց ֆիքսատորի արժեքի/20000
002028Ներհոդային ներարկում, պունկցիա, բլոկադա /յուրաքանչյուրը/ փոքր հոդեր10000
002029Ներհոդային ներարկում, պունկցիա, բլոկադա /յուրաքանչյուրը/ մեծ հոդեր30000
002030Կոտրվածքների համադրում, հոդաղաղտերի ուղղում և գիպսային իմմոբիլիզացիա ընդհանուր անզգայացմամբ 50000
002031Ամբուլատոր վնասվածքաբանական վիրահատություններ տեղային անզգայացմամբ60000
003001Քսուկի վերցնում3000
003002Քերուկներ վզիկից6000
003003Արգանդի խոռոչից ասպիրացիա14000
003004Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կյուրետաժ/21000
003005Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կարճատև անզգայացումով/28000
003006Սեռական հասունացման խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/12000
003007Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/12000
003008Ամբուլատոր բուժում /5 օրը առանց դեղորայքի/28750
003009Ցերեկային ստացիոնար /3 օրը առանց դեղորայքի/24000
003010Ստացիոնար բուժում մինչև 7 օրը /ներառյալ դեղորայքը /160000
003011Հղիության արհեստական ընդհատում24200
003012Վիժումներ /3 օրյա ցերեկային ստացիոնար բուժումով/60000
003013Արգանդի վզիկի կոագուլյացիա30000
003014Արգանդի վզիկի պոլիպի, կանդիլոմայի հեռացում48000
003015Արգանդի վզիկի բիոպսիա36000
003016Կուսաթաղանթի հատում48000
003017Հեշտոցի կիստաների հեռացում / կարճատև անզգայացումով/60000
003018Արգանդի վզիկի կոնիզացիա96000
003019Ներարգանդային պարույրի տեղադրում, հեռացնում18000
003020Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում30000
003021Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում և
մարոուպիլիզացիա
60000
003022Արտաքին սեռական օրգանների պլաստիկա138000
003023Արտաքին սեռական օրգանների կիստաների, թարախակույտերի
հեռացում
48000
003024Արտաքին սեռական օրգանների շրջանի և հեշտոցի կիստաների
հեռացում
140000
003025Հեշտոցի այլ փոքր վիրահատություններ140000
003026Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում180000
003027Բարտոլինյան գեղձի հեռացում240000
003028Արգանդի վզիկի հին պատռվածքների վերականգնում /Էմետի
վիրահատություն/
144000
003029Արտարգանդային հղիություն300000
003030Շեքր և հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում138000
003031Շեքի հին պատռվածքների վերականգնում; շեք-հեշտոցային խուղակ210000
003032Առաջային կոլպորաֆիա210000
003033Արգանդի վզիկի հեռացում240000
003034Հեշտոցի միջնապատի հատում; ռեզեկտոհիստերոսկոպիա240000
003035Հեշտոցի պատերի պլաստիկ վիրահատություն400000
003036Արգանդի վզիկի մասնսհատում և առաջային-հետին կոլպորաֆիա
/Մանչեստերյան վիրահատութ/
420000
003037Հեշտոցային հիստերէկտոմիա լապարոսկոպիկ ասիստենցիայոմ
(LAVH)
420000
003038Հեշտոցային հիստերէկտոմիա420000
003039Վիրահատություն պոստհիստերէկտոմիկ պրոլապսի դեպքում420000
003040Արգանդի իջեցման հետ կապված հեշտոցային վիրահատություն420000
003041Արգանդի իջեցման հետ կապված աբդոմինալ վիրահատություն
/վենտրոֆիկսացիա/
420000
003042Ձվարանների մասնահատում; կաուտերիզացիա /պոլիկիստոզի
կապակցությամբ/
300000
003043Սալպինգոօվարիոլիզիս300000
003044Հավելումների կիստայի հեռացում300000
003045Հավելումների հեռացում /ադնեքսէկտոմիա/300000
003046Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում հեշտոցային ճանապարհով280000
003047Կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա400000
003048Մետրոպլաստիկա ըստ Շտրասմանի420000
003049Սուբտոտալ հիստերէկտոմիա340000
003050Տոտալ հիստերէկտոմիա380000
003051Տոտալ լապարասկոպիկ հիստերէկտոմիա432000
003052Բորբոքային ադնեքստումորի կապակցությամբ վիրահատություն380000
003053Պանհիստերէկտոմիա իլեո-պարաաորտալ լիմֆոդիսեկցիայոմ495000
003054Արգանդի լայնածավալ էքստիրպացիա ըստ Վերթհայմի583000
003055Այլ օնկոլոգիական ծավալի վիրահատություններ462000
003056TVT-ի տեղադրում /գինը չի ներառում TVT-ի արժեքը/264000
003057Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա80000
003058Դիագնոստիկ լապարասկոպիա156000
003059Միջային կոլպոգրաֆիա 220000
004001Ատամի պարզ հեռացում5000
004002Բազմարմատանի ատամների հեռացում15000
004003Մոլյարների հեռացում10000
004004Բարդ ատամի հեռացում25000
004005Ռետենցված ատամներիհեռացում35000
004006Ատամնաբնային արյունահոսության դադարեցում, ատամնաբնի
ռեվիզիա
15000
004007Ալվեոլիտի բուժում15000
004008Գինգիվոտոմիա, գինգիվեկտոմիա25000
004009Ատամի լորձաթաղանթային ծածկի հեռացում10000
004010Պերիօստիտի բացահատաում՝ պերիօստոտոմիա25000
004011Ենթամաշկային, ենթալորձաթաղանթային աբսցեսների բացահատում15000
004012Աբսցեսի բացահատում50000
004013Սուր հոդախախտի ուղղում10000
004014Պունկցիոն բիոպսիա15000
004015Մակերեսային փոքր գոյացությունների հեռացում15000
004016Գոյացությունների ինցիզիոն բիոպսիա25000
004017Փոքր չափսերի նորագոյացությունների հեռացում30000
004018Միջին չափսերի նորագոյացությունների հեռացում60000
004019Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների փոքր վերքերի ԱՎՄ20000
004020Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների միջին վերքերի ԱՎՄ40000
004021Ատամի պահպանման վիրահատություններ (մեկ ատամի շրջանում)25000
004022Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ փոքր40000
004023Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ մեծ70000
004024Էկզօստոզների հեռացում20000
004025Ծնոտների շինավորում60000
004026Ալվեոլյար ելունների ֆրագմենտար բեկակալում25000
004027Այտոսկրի ռեպոզիցիա Լիմբերգի կարթով80000
004028Քթոսկրերի ռեպոզիցիա70000
004029Քթի առաջային տամպոնադա12000
004030Քթի հետին տամպոնադա40000
004031Անեսթետիկով բլոկադա /մեկ մանիպուլյացիան/3000
004032Սանձիկի հատում20000
004033Պապիլոտոմիա15000
004034Թքածորանից քարի հեռացում30000
004035Փոքր ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ25000
004036Միջին ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ50000
004037Մեծ ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ80000
004038Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում,
ռետենցված ատամների հեռացում /տեղային անզգայացումով/
120000
004039Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում,
ռետենցված ատամների հեռացում /ընդհանուր անզգայացումով/
150000
004040Մինչև 5 ատամների հեռացում և պլոմբում / ընդհանուր
անզգայացումով/,
90000
004041Սեկվեստրէկտոմիա դիֆւզ օստեոմիելիտի ժամանակ250000
004042Սեկվեստրէկտոմիա օջախային օստեոմիելիտի ժամանակ/տեղային
անզգայացումով/
120000
004043Սեկվեստրէկտոմիա օջախային օստեոմիելիտի ժամանակ/ընդհանուր
անզգայացումով/
160000
004044Ֆլեգմոնայի բացահատում 1-2 շրջանի՝ տեղային անզգայացումով150000
004045Ֆլեգմոնայի բացահատում 1-2 շրջանի՝ ընդհանուր անզգայացումով200000
004046Ֆլեգմոնայի բացահատում 3 և ավելի շրջանի՝ ընդհանուր
անզգայացումով
300000
004047Բերանի հատակի թարախանեկրոտիկ ֆլեգմոնայի բացահատում350000
004048Ադենոֆլեգմոնայի բացահատում /տեղային անզգայացումով/80000
004049Ադենոֆլեգմոնայի բացահատում / ընդհանուր անզգայացումով/120000
004050Միակողմանի հայմորոտոմիա180000
004051Երկկողմանի հայմորոտոմիա260000
004052Հայմորյան ծոցի ռևիզիա130000
004053Կոնխոտոմիա՝ տեղային անզգայացումով100000
004054Կոնխոտոմիա՝ ընդհանուր անզգայացումով150000
004055Ենթածնոտային, ենթալեզվային թքագեղձերի հեռացում220000
004056Հարականջային թքագեղձի սուբտոտալ հեռացում350000
004057Հարականջային թքագեղձի տոտալ հեռացում550000
004058Հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի վիրահատական բուժում120000
004059Հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի վիրահատական բուժում՝մեծ ծավալ160000
004060ԴԾՇ գոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա /տեղային
անզգայացումով/
140000
004061ԴԾՇ գոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա /ընդհանուր
անզգայացումով/
180000
004062Փոքր չափսերի նորագոյացությունների հեռացում120000
004063Միջին չափսերի նորագոյացությունների հեռացում250000
004064Մեծ չափսերի նորագոյացությունների հեռացում300000
004065Ոսկրային նորագոյացությունների հեռացում360000
004066Պարանոցի միջային և կողմնային կիստաների, խուղակների հեռացում260000
004067Այտոսկրի, այտային աղեղի կոտվածքների ուղղում բաց եղանակով210000
004068Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ միջին220000
004069Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ մեծ280000
004070Թքագեղձի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում280000
004071ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում՝ T1-T2350000
004072ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում՝ T3450000
004073ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում միաժամանակյա
բունոցփակեղային լիմֆոդիսեկցիայով
1000000
004074Դեմքի և պարանոցի վնասվածքների ԱՎՄ՝ մեծ ծավալ՝տեղային
անզգայացմամբ
50000
004075Դեմքի և պարանոցի վնասվածքների ԱՎՄ՝ մեծ ծավալ՝ընդհանուր
անզգայացմամբ
150000
004076ՔՍԾՀ հոդախախտի ուղղում80000
004077Այտոսկրի ռեպոզիցիա Լիմբերգի կարթով120000
004078Քթոսկրերի ռեպոզիցիա120000
004079Այտոսկրաակնակապճային կոմպլեքսի ռեպոզիցիա և ֆիքսացիա350000
004080Այտոսկրի ռեպոզիցիա և օստեոսինթեզ260000
004081Ստորին ծնոտի միակողմանի կոտրվածք220000
004082Ստորին ծնոտի երկկողմանի կոտրվածք280000
004083Ստորին ծնոտի բազմաբեկոր կոտրվածք360000
004084Վերին ծնոտի Լե-Ֆոր 1 կոտրվածք300000
004085Վերին ծնոտի Լե-Ֆոր 2-3 կոտրվածք400000
004086ԴԾՇ բազմաբեկոր, հնացած, չսերտաճած, սխալ սերտաճած
կոտրվածքների վիրաբուժական բուժում
400000
004087ԴԾՇ հրազենային վիրավորումների վիրահատական բուժում450000
004088Մախաթ ելունի հատում300000
004089Հոդելունի կոտրվածքների վիրահատական բուժում300000
004090Ճակատային ծոցի առաջային պատի կոտրվածք250000
004091Օտոպլաստիկա՝տեղային անզգայացմամբ120000
004092Օտոպլաստիկա՝ընդհանուր անզգայացմամբ200000
004093ԴԾՇ սպիերի հեռացում մեծ ծավալ310000
004094Կոպերի էսթետիկ վիրահատություն՝ տեղային անզգայացմամբ120000
004095Կոպերի էսթետիկ վիրահատություն՝ ընդհանուր անզգայացմամբ180000
004096Տեղային հյուսվածքներով դեֆեկտի վերականգնում՝ տեղային
անզգայացմամբ
120000
004097Տեղային հյուսվածքներով դեֆեկտի վերականգնում՝ ընդհանուր
անզգայացմամբ
200000
004098Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտի վերականգնում
աուտոտրանսպլանտատով
400000
004099Ծնոտի դեֆեկտների վերականգնում աուտոսկրով , ալլոգեն կամ այլ
քսենոգեն ոսկրանյութով / առանց ոսկրափոխարինող նյութերի արժեքի
500000
004100Այտոսկրաակնակապճային կոմպլեքսի հետտրավմատիկ
դեֆորմացիայի վիրահատական ուղղում
400000
004101Ճակատա-քթա-ակնակապճային շրջանի հետտրավմանտիկ
դեֆորմացիայի վիրահատական ուղղում
360000
004102Միջնապատի ծռվածության ժամանակ կատարվող վիրահատություն230000
004103Սեպտոպլաստիկա աուտոտրանսպլանտացիայով350000
004104Վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի սեգմենտար օստեոտոմիա250000
004105Գենիոպլաստիկա250000
004106Վերին կամ ստորին ծնոտի օրթոգնատիկ վիրահատություն600000
004107Վերին և ստորին ծնոտների միաժամանակյա օրթոգնատիկ
վիրահատություն
800000
004108ՔՍԾՀ սովորույթային հոդախախտի վիրաբուժական բուժում՝
միակողմանի
200000
004109ՔՍԾՀ սովորույթային հոդախախտի վիրաբուժական բուժում՝
երկկողմանի
300000
004110Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում՝ տեղային անզգայացմամբ60000
004111Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում՝ ընդհանուր անզգայացմամբ120000
004112Ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ առանց անընդհատության խախտման360000
004113Ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ անընդհատության խախտումով410000
004114Վերին ծնոտի մեկ կեսի ռեզեկցիա360000
004115Վերին ծնոտի երկու կեսի ռեզեկցիա410000
004116Վերին և ստորին ծնոտների միաժամանակյա ռեզեկցիա600000
004117Տրախեոստոմիա90000
004118Ծնոտի դեֆեկտների վերականգնում400000
004119Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ փոքր150000
004120Փեղեքված շրթունքի պլաստիկա250000
004121Փեղեքված փափուկ և կարծր քիմքի պլաստիկա300000
004122Փեղեքված ալվեոլար ելունի պլաստիկա280000
005001Գալվանացում2000
005002Էլեկտրոֆորեզ3000
005003Իմպուլսային թերապիա2500
005004Իմպուլսային թերապիա ՍՄՀ ֆորեզ3000
005005Գերձայնային թերապիա 1 դաշտ2500
005006Գերձայնային թերապիա 2 դաշտ3000
005007ֆոնոֆորեզ 1 դաշտ2500
005008ֆոնոֆորեզ 2 դաշտ3000
005009Մագնիտոթերապիա 3000
005010Մագնիտոլազերային թերապիա3000
005011Դարսոնվալ 1 դաշտ2000
005012Դարսոնվալ 2 դաշտ2500
005013Գերբարձր հաճախականության թերապիա (ԳԲՀ)2500
005014ՈւՄ ճառագայթում մեկ դաշտ2000
005015Տուբուսային կվարց1500
005016Պարաֆինոթերապիա 1 դաշտ2000
005017Պարաֆինոթերապիա 1 և ավելի դաշտ2500
005018էլեկտրոխթանում 3000
005019Ինհալիացիա1500
005020Հարվածաալիքային թերապիա 1 դաշտ5000
005021Հարվածաալիքային թերապիա 2 դաշտ8000
005022Լազերոթերապիա 1 դաշտ3000
005023Լազերոթերապիա 2 դաշտ5000
005024Մասնագիտական Խորհրդատվություն6000
005025Բուժական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/10000
005026Դասական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/8000
005027Սեգմենտար վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/6000
005028Ընդհանուր վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/10000
005029Հոդի կամ մկանի վերականգնողական թերապիա / 1 պրոցեդուրան/5000
005030Կինեզոթերապիա կամ բուժական ֆիզկուլտուրա / 1 պրոցեդուրան/3000
005031Կոմպլեքս բուժում / էլեկտրոստիմուլյացիա, ֆոնոֆորեզ, բուժական
վարժություններ և ձգում/ / 1 պրոցեդուրան/
10000
006001Հիվանդության պատմության քաղվածքի կրկնօրինակ1500
006002Ներերակային կաթիլային ներարկում5000
006003Ներերակային ներարկում3000
006004Միջմկանային ներարկում2000
007001Մեկ բիոնյութի պաթոհյուսվածքաբանական հետազոտություն15000
007002Ոսկրային հյուսվածքի պաթոհյուսվածքաբանական հետազոտություն25000
007003Արգանդի պարանոցի PAP քսուքներ, ասցիտիկ կամ պլևրալ հեղուկների ցիտոլոգիական հետազոաություն10000
007003Իմունահիստոքիմիական հետազոտության յուրաքանչյուր մարկեր25000
008001Սեկտորալ մասնահատում250000
008002Կրծքագեղձի հանգույցի հեռացում150000
008003Ռադիկալ մասնահատում450000
008004Հասարակ մաստէքտոմիա350000
008005Դիագնոստիկ թորակոտոմիա250000
008006Պլևրալ խոռոչի դրենավորում150000
008007Կերակրափողի բարորակ ուռուցքի հեռացում420000
008008Դիաֆրագմալ ճողվածքի պլաստիկա370000
008009Կերակրափողի դիվերտիկուլի հեռացում(առանց կարող ապարատի արժեքի)420000
008010Վիրահատություններ կերակրափողի այրվածքային ստրիկտուրաների ժամանակ (պլաստիկա աղու գալարով)700000
008011Դիագնոստիկ լապարատոմիա200000
008012Որովայնի խոռոչի աբսցեսի դրենավորում240000
008013Որովայնի խոռոչի սանացիա, դրենավորում230000
008014Գաստրոտոմիա250000
008015Պերֆորատիվ խոցի կարում250000
00801612 մատյա աղու խոցի հեռացում ,պիլորոպլաստիկա330000
008017Շրջանցող գաստրո-էնտերո անաստամոզներ Բրաունյան անաստամոզով350000
008018Վագոտոմիա, պիլորոպլաստիկա360000
008019Ստամոքսի մասնահատում /դիստալ, պրոքսիմալ/450000
008020Գաստրէքտոմիա / տոտալ, սուբտոտալ/550000
008021Խոլեցիստո-Յեյունո անաստամոզ(Բրաունյան անաստամոզ)350000
008022Խոլեցիստո-Յեյունո-Գաստրո անաստամոզ(Բրաունյան անաստամոզ) Վինագրադովի վիրահատություն400000
008023Լեղածորանի միջմաշկային պունկցիոն դրենավորում250000
008024Որովայնի խոռոչի ,հետորովայնամզային տարածության պունկցիոն դրենավորում(թարախակույտ,կիստա)200000
008025Խոլեցիստէքտոմիա300000
008026Խոլեցիստէքտոմիա լապարոսկոպիկ350000
008027Խոլեցիստէքտոմիա, խոլեդոխոտոմիա430000
008028Լեղուղիների ներքին դրենավորում350000
008029Լյարդի աբսցեսի դրենավորում320000
008030Լյարդի էխինակոկի հեռացում350000
008031Լյարդի եզրային մասնահատում350000
008032Լյարդի ձախ բլթի մասնահատում500000
008033Լյարդի աջ բլթի մասնահատում600000
008034Ենթաստամոքսային գեղձի կիստայի արտաքին, ներքին դրենավորում400000
008035Սպլենէքտոմիա400000
008036Ենթաստամոքսային գեղձի մասնահատում /դիստալ մասնահատում,500000
008037Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում,պանկրեատէքտոմիա800000
008038Հետորովայնամզային ուռուցքի բիոպսիա180000
008039Հետորովայնամզային ուռուցքի հեռացում400000
008040Ճողվածքահատումներ աճուկային և ազդրային ճողվածքների դեպքում, առանց ցանցի / ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/230000
008041Ճողվածքահատումներ աճուկային և ազդրային ճողվածքների դեպքում էնդոպրոթեզավորումով / ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/260000
008042Ճողվածքահատումներ վենտրալ ճողվածքների դեպքում /առանց
ցանցի /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/
350000
008043Ճողվածքահատումներ վենտրալ կամ վենտրալ - հետվիրա-հատական ճողվածքների դեպքում, որովայնապատի էնդոպրոթեզավորումով/ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/400000
008044Ճողվածքահատում որևէ օրգանի ռեզեկցիայով /ռեգիոնար կամ
ընդհանուր անզգայացումով/
450000
008045ճողվածքահատում փոքր վենտրալ կամ պորտային ճողվածքների
դեպքում, առանց ցանցի /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/
220000
008046ճողվածքահատում փոքր վենտրալ կամ պորտային ճողվածքների
դեպքում, ցանցով /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/
250000
008047Փափուկ հյուսվածքների բարորակ նորագոյացությունների հեռացում
ընդհանուր անզգայացումով /
170000
008048Աբսցեսի բացահատում, նեկրէքտոմիա220000
008049Կոնդիլոմաների հեռացում //200000
008050Կոնդիլոմաների հեռացում /տեղային անզգայացումով/170000
008051Պոլիպների հեռացում հետանցքային ճանապարհով /տեղային անզգայացումով/160000
008052Պոլիպների հեռացում հետանցքային ճանապարհով /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր
անզգայացումով/
190000
008053Հետանցքի ճաքի հատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր
անզգայացումով/
200000
008054Հետանցքի ճաքի հատում /տեղային անզգայացումով/180000
008055Կրիպտոտոմիա, կրիպտէքտոմիա/ Էպիդուրալ կամ ընդհանուր
անզգայացումով /
160000
008056Կրիպտոտոմիա, կրիպտէքտոմիա / տեղային անզգայացումով /140000
008057Ուղիղ աղու խուղակի հատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր
անզգայացումով/
220000
008058Ուղիղ աղու խուղակի հատում /տեղային անզգայացումով160000
008059Թութքահատում /ընդհանուր անզգայացումով/200000
008060Թութքահատում /էպիդուրալ,տեղային անզգայացումով/180000
0080611.Բարակ աղիների շրջանցող բերանակցում , 2.Բարակ – հաստ
աղիների շրջանցող բերանակցում, 3.Հաստ աղիների շրջանցող բերանակցում
350000
008062Ապենդեկտոմիա230000
008063Հետանցքի նեղացման վերացում / Էպիդուրալ կամ ընդհանուր
անզգայացումով/
220000
008064Հարսրբանային բշտի / կիստայի / հեռացում250000
008065Հաստ աղու ստոմայի վերափոխում450000
008066Հաստ աղու ստոմայի վերացում350000
008067Վիրահատություն ռեկտոցելլեյի ժամանակ350000
008068Վիրահատություններ ուղիղ աղու և շեքի վնասվածքների
կապակցությամբ
400000
008069Բարակ աղու մասնահատում400000
008070Աջակողմյան, ձախակողմյան հեմիկոլէքտոմիա, միջաձիգ աղու մասնահատում, սիգմայաձև աղու մասնահատում, / նաև կոմբինացված
մասնահատումներ/
450000
008071Հաստ աղու սուբտոտալ հեռացում500000
008072Ուղիղ աղու համակցված որովայնա-շեքային մասնահատում500000
008073Հարտմանի համակցված մասնահատում400000
008074Ուղիղ աղու առաջային համակցված մասնահատում500000
008075Որովայնա - հետանցքային համակցված մասնահատում500000
008076Հաստ աղու հեռացում500000
008077Փոքր կոնքի օրգանների հատում500000
008078Հաստ աղու վերականգնողական միջամտություն550000
008079Կոլոստոմա250000
008080Սուր կամ խրոնիկ պարապրոկտիտի հատում աղիքի լուսանցք Տեղային անզգայացմամբ140000
008081Սուր կամ խրոնիկ պարապրոկտիտի հատում աղիքի լուսանցք էպիդուրալ 170000
008082Սուր կամ խրոնիկ պարապրոկտիտի հատում աղիքի լուսանցք ընդհանուր անզգայացմամբ190000
008083Պոչուկ էպիթելային խուղակի հատում /տեղային անզգայացմամբ/150000
008084Պոչուկ - էպիթելային խուղակի հատում /Էպիդուրալ 180000
008085Պոչուկ - էպիթելային խուղակի հատում / ընդհանուր
անզգայացումով/
200000
008086Կերակրափողի ռեռեզեկցիա700000
008087Ստամոքսի ռեռեզեկցիա600000
008088Հետմասնահատական սինդրոմի հետ կապված վիրահատություններ600000
008089Ստամոքսի ծայրատի էքսթիրպացիա400000
008090Հաստ աղու ռեռեզեկցիա450000
008091Կպումների անջատում350000
ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
008092Ստրումէքտոմիա400000
008093Վահանաձև գեղձի սուբտոտալ մասնահատում350000
008094Վահանաձև գեղձի հանգույցի հեռացում250000
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ / ՍՏԱՑ. ԲՈՒԺՈՒՄ
008095Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 1 օր
տևողությամբ , ներառյալ պարտադիր հետազոտություննեըը
45000
008096Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 3 օր
տևողությամբ , ներառյալ պարտադիր հետազոտություննեը
100000
008097Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 7 օր
տևողությամբ , ներառյալ պարտադիր հետազոտություննեը
150000
008098Առաջնային վիրաբուժական մշակում10000
008099Վիրակապարանում կատարվող փոքր թարախակույտերի
բացազատում
10000
008100Վիրակապարանում կատարվող մեծ թարախակույտերի բացազատում50000
008101Փոքր ենթամաշկային նորագոյացությունների հեռացում50000
008102Լապարացենտեզ30000
008103Պլևրալ խոռոչի պունկցիա20000
008104Ռեկտալ արյունահոսության դադարեցում50000
008105Շաքարախտային ոտնաթաթի կոնսերվատիվ բուժում /2 շաբաթ
տևողությամբ/
80000
008106Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում ֆալանգի ամպուտացիա30000
008107Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում մատի ամպուտացիա
մետատարզալ ոսկրի գլխիկի ռեզեկցիայով
50000
008108Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում նեկրէքտոմիա28000
008109Շաքարային ոտնաթաթի համալիր բուժում Շարկոյի դեֆորմացիայի առկայության դեպքում450000
008110Ոչ տարածուն թարախային հիվանդությունների/աբսցեսներ180000
008111Աբսցեսավորվող ֆլեգմոնայի կամ աբսցեսի բացահատում200000
009001Հետվիրահատական շրջանում վերակենդանացման բաժանմունքում հիվանդի գտնվելու 24 ժամից սկսած յուրաքանչյուր օրվա
համար
40000
009002Ռեանիմացիոն բժշկական միջոցառումների կարիք ունեցող
հիվանդների օրավճարը
40000
009003Կարճատև ինհալացիոն և ներերակային անզգայացում15000
009004Մոնիտորինգ - սեդացիա 8000
009005Կենտրոնական երակի կաթետերիզացիա25000
010001Տոնզիլէքտոմիա, /տեղային անզգայացումով/150000
010002Տոնզիլէքտոմիա, /ընդհանուր անզգայացումով/200000
010003Ադենոտոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/130000
010004Սեպտոտոմիա /տեղային անզգայացումով/240000
010005Սեպտոտոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/300000
010006Պոլիպոէթմոիդոտոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/220000
010007Կոնխոտոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/185000
010008Ֆրոնտոտոմիա390000
010009Սֆենոիդոտոմիա390000
010010Խոանի աթրեզիայի վերացում335000
010011Տրախեոտոմիա280000
010012Թիրեոտոմիա,խորդէքտոմիա400000
010013Անթրոմաստոիդոտոմիա420000
010014Ականջի ռադիկալ վիրահատություն450000
010015Կոկորդից և կոկորդ-ըմպանից բարորակ նորագոյացությունների հեռացում, աբսցեսների բացահատում140000
010016Քթային արյունահոսության դադարեցում հետին տամպոնադայով80000
010017Ռադիոհաճախային /radiofrequensy/ էներգիայի կիրառմամբ ընթացող վիրահատությունների համար վճարվող լրացուցիչ գումար25000
010018Պոլիպոէթմոիդոտոմիա /տեղային անզգայացումով/150000
010019Կոնխոտոմիա /տեղային անզգայացումով/120000
010020Հայմորյան խոռոչի ռևիզիա, կիստայի, օտար մարմնի հեռացում200000
010021Քթոսկրերի ռեպոզիցիա ընդհանուր անզգայացմամբ130000
010022Քթոսկրերի ռեպոզիցիա տեղային անզգայացմամբ90000
010023Քթի ծայրի, միջնապատի, աճառային հատվածի վիրահատություններ150000
010024Քթի խոռոչի պոլիպի հեռացում տեղային անզգայացմամբ115000
010025Քթի խոռոչի պոլիպի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ180000
010026Տոնզիլէքտոմիա և ուվուլոպալատոպլաստիկա 350000
010027Միրինգոտոմիա115000
010028Քթային արյուահոսությունների վիրահատական բուժում120000
010029ՔԿԱ օրգանների օտար մարմնի հեռացում, բիոպսիա18000
010030Ֆիբրոլարինգոսկոպիայի միջոցով կոկորդից և կոկորդըմպանից օտար մարմնի հեռացում, բիոպսիա29000
010031ՔԿԱ օրգանների բորբոքային ինֆիլտրատի, հեմատոմայի, աբսցեսի բացահատում, վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում24000
010032ՔԿԱ օրգանների պոլիպի, բարորակ նորագոյացությունների հեռացում35000
010033Ներքթային բլոկադա , լորձաթաղանթի հիդրավլիկ շերտազատում, սինեխիաների լիզիս, քթի խոռոչի առաջնային տամպոնադա14000
010034Հայմորյան խոռոչի պունկցիա18000
010035Ասպիրացիոն տեղափոխման մեթոդով քթի և նրա հարակից խոռոչների լվացում/կուկուշկա/մեկ պրոցեդուրա6000
010036Ծծմբային խցանների հեռացում6000
010037Ադենոտոմիա , պոլիպոէթմոիդոտոմիա, ստորին խեցու հետին ծայրերի մասնահատում/տողային անզգայացումով/70000
010038Եվստախյան փողի փչում կաթետերի միջոցով/1 պրոցեդուրա/4000
010039Քթի ոսկրերի ռեդրեսացիա35000
010040Քթի խոռոչի և քթըմպանի էնդոսկոպիա12000
010041Միրինգոտոմիա, ուվոլոտոմիա24000
010042Կրիոթերապիա/1 պրոցեդուրան/29000
010043Ֆիբրոռինոլարնգոսկոպիա18000
010044Ռադիոհաճախային /radiofrequensy/ էներգիայի կիրառմամբ ամբուլատոր միջամտությունների համար լրացուցիչ վճարվող գումար12000
010045Արյունահոսության դադարեցում անոթի այրման քիմիական կամ էլեկրտոկոագուլյացիոն մեթոդով24000
010046Աուդիոմետրիա7000
010047Տիմպանոմետրիա6000
011001Միակողմանի կրոսսէքտոմիա 250000
011002Երկկողմանի կրոսսէքտոմիա 300000
011003Շաքարային ոտնաթաթի համակցված բուժում / 1 վերջույթի/280000
011004Շաքարային ոտնաթաթի համակցված բուժում / 2 վերջույթի/330000
011005Ստորին վերջույթի մեծ անդամահատում / ամպուտացիա/220000
011006Լիմֆահանգույցի բիոպսիա100000
011007Փոքր ծավալի վիրահատություն200000
011008Տրանսմետատարզալ ամպուտացիա300000
011009Սրունքի ամպուտացիա350000
011010Ազդրի ամպուտացիա350000
011011Գոտկային սիմպաթէքտոմիա600000
011012Էնդարտերէքտոմիա պրոֆունդոպլաստիկա500000
011013Ենթանրակաազդրային շունտավորում700000
011014Ազդր– ազդրային շունտավորում500000
011015Ազդր– ենթածնկային շունտավորում500000
011016Աորտոբիիլյար շունտավորում850000
011017Աորտոբիֆեմորալ շունտավորում850000
011018Աորտայի անևրիզմայի շտկում բաց եղանակով900000
011019Վենէքտոմիա (մեկ վերջույթ) 330000
011020Վենէքտոմիա (երկու վերջույթ միաժամանակ) 440000
011021Աորտոբիլյար շունտավորում900000
011022Աորտոբիֆեմորալ շունտավորում900000
011027Միակողմանի կրոսսէքտոմիա / ռեգիոնար
անզգայացմամբ/
120000
011028Մեկ ստորին վերջույթի կոմբինացված ֆլեբէքտոմիա250000
011029Երկու ստորին վերջույթների կոմբինացված ֆլեբէքտոմիա360000
011030Մեկ ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված
երակային համակարգով տեղային անզգայացմամբ
130000
011031Մեկ ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տողակայված
երակային համակարգով ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ
150000
011032Երկու ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված
երակային համակարգով տեղային անզգայացմամբ
180000
011033Երկու ստորին վերջույթների մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված երակային համակարգով /ողնուղեղային կամ ընդհանուր
անզգայացմամբ/
200000
011034Մեկ ստորին վերջույթի ՄԵԵ կամ ՓԵԵ ցողունի լազերային
օբլիտերացիայով
250000
011035Երկուստորին վերջույթների ՄԵԵ կամ ՓԵԵ ցողունի լազերային
օբլիտերացիայով
360000
011036Ստորին վերջույթների անբավարար պերֆորանտների կապում /
լինտոնի վիրահատություն/
250000
011037Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի վիրաբուժական պրոֆիլակտիկա - "կավա - ֆիլտրի " տեղադրում /առանց ֆիլտրի
արժեքի /
130000
011038Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի վիրաբուժական պրոֆիլակտիկա ` ստորին վերջույթների երակների կապում ,
թրոմբէքտոմիա, պլիկացիա
180000
011042Որովայնային աորտայի, զստային զարկերակների անևրիզմաների
ռեկունստրուկտիվ վիրահատություններ / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/
700000
011043Լերիշի համախտանիշի վիրաբուժական կորրեկցիա - աորտո - բիֆեմորալ շունտավորում / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի
արժեքի ներառման/
700000
011044Որովայնային աորտայի վիսցերալ ճյուղերի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի
ներառման/
700000
011045Աորտո - զստային, աորտո ազդրային, զստա - ազդրային միակողմանի շունտավորումներ/ առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի
ներառման/
420000
011046Ազդրածնկափոսային և ազդրա - ոլոքային շունտավորումներ / առանց
սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/
420000
011047Պրոֆունդոպլաստիկա և սեգմենտար էնդարտերէքտոմիա350000
011048Էքստրաանատոմիական շունտավորումներ/ առանց սինթետիկ
անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/
420000
011049Էքստրակրանիալ զարկերակների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ/ առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի
ներառման/
420000
011050Վերջույթների անոթների անևրիզմաների վիրաբուժական կորրեկցիա /
առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/
420000
011051Վերջույթների զարկերակ-երակային խուղակների վիրաբուժական կորրեկցիա / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի
ներառման/
420000
011052Անուղղակի և ուղղակի թրոմբէմբոլէքտոմիա280000
011053Վերջույթների մագիստրալ անոթների վնասվածքների վիրաբուժական
բուժում / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/
270000
011054Զարկերակ -երակային խուղակի /ֆիստուլայի/ ձևավորում220000
011055Տրիադա վիրահատություն42000
011056Ստորին վերջույթի անդամահատում / սրունքի կամ ազդրի
մակարդակով/
220000
011057Անդամահատում ոտնաթաթի սահմաններում150000
011058Ոտնաթաթի մատի/ մատերի էկզարտիկուլացիա90000
011062Խորանիստ երակների ֆլեբոթրոմբոզների կոնսերվատիվ բուժում100000
011063Խրոնիկական երակային անբավարարության տրոֆիկ
խանգարումների կոնսերվատիվ բուժում
100000
011064Վերջույթների խրոնիկական կամ սուր իշեմիաների կոնսերվատիվ
բուժում
100000
011065Շաքարայի դիաբետի` վերջույթների անոթային բարդությունների
կոնսերվատիվ բուժում
100000
012001Օտոպլաստիկա (1 աստիճան)250000
012002Օտոպլաստիկա (2 աստիճան)350000
012003Օտոպլաստիկա (միակողմանի)150000
012004Օտոպլաստիկա (երկկողմանի Տ/Ա)250000
012005Ռինոպլաստիկա (քթի ծայր Ը/Ա)300000
012006Ռինոպլաստիկա (1 աստիճան)450000
012007Ռինոպլաստիկա (2 աստիճան)600000
012008Քթի ծայրի կորեկցիա (տեղային անզգայացմամբ)200000
012009Սեպտոպլաստիկա 350000
012010Ռինոսեպտոպլաստիկա700000
012011Ռինոսեպտոպլաստիկա փոքրածավալ500000
012012Կոնխովազոտոմիա250000
012013Կոնխովազոտոմիա փոքրածավալ200000
012014Բլեֆարոպլաստիկա (շրջանաձև)450000
012015Բլեֆարոպլաստիկա (վերին)250000
012016Բլեֆարոպլաստիկա (ստորին)300000
012017Շրթունքների պլաստիկա200000
012018Դեմքի ձգում (ընդհանուր)800000
012019Դեմքի ձգում (SMAS)1000000
012020Դեմքի ձգում (mini facelifting)600000
012021Պլատիզմոպլաստիկա300000
012022Աբդոմինոպլաստիկա (1 աստիճան)700000
012023Աբդոմինոպլաստիկա (2 աստիճան)1000000
012024Աբդոմինոպլաստիկա (ստորին )500000
012025Աբդոմինոպլաստիկա (տոտալ)700000
012026Կրծքագեղձի մեծացում 1-ին աստիճանի (իմպլանտի գինը ներառված չէ)700000
012027Կրծքագեղձի մեծացում 2-րդ աստիճանի (իմպլանտի գինը ներառված չէ)500000
012028Կրծքագեղձի ձգում (պերիարեոլյար, վերտիկալ, T-ձև)800000
012029Կրծքագեղձի ձգում (մաստոպեքսիա)700000
012030Կրծքագեղձի փոքրացում (ռեդուկցիոն մամմոպլաստիկա)800000
012031Կրծքագեղձի փոքրացում (1 աստիճան)700000
012032Կրծքագեղձի փոքրացում (2 աստիճան)900000
012033Բրախիոպլաստիկա (1 աստիճան)250000
012034Բրախիոպլաստիկա (2 աստիճան)350000
012035Ինտիմ պլաստիկա450000
012036Մաշկի փոքր գոյացությունների հեռացում (մինչև 0,5 սմ)40000
012037Մաշկի բարոորակ նորագոյացությունների հեռացում80000
012038Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ գոյացությունների հեռացում (1 աստիճան)120000
012039Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ գոյացությունների հեռացում (2 աստիճան)200000
012040Սպիների հատում և հեռացում (1 աստիճան)100000
012041Սպիների հատում և հեռացում (2 աստիճան)250000
012042Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտի փակում տեղային հյուսվածքներով (1 աստիճան)150000
012043Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտի փակում տեղային հյուսվածքներով (2 աստիճան)250000
012044Տարածիչ ջլերի վերականգնում (1 ջիլ)70000
012045Ջլերի կար (1 ջիլ)100000
012046Ջլերի կար (2 ջիլ)200000
012047Ջլերի կար (3 ջիլ և ավել)300000
012048Ներաճած եղունգի կոռեկցիա (միակողմանի)50000
012049Ներաճած եղունգի կոռեկցիա (երկկողմանի)80000
012050Եղնգային մատրիքսի վերականգնում100000
012051Մատնաշունչի բուժում (կտրվածքով)40000
012052Ստենոզացնող լիգամենտիտ100000
012053Ստենոզացնող տենդովագինիտներ 150000
012054Կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա (Carpal tunnel syndrome, Gyon’s canal syndrome, Cubital elbow syndrome) 1 աստիճան200000
012055Կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա (Carpal tunnel syndrome, Gyon’s canal syndrome, Cubital elbow syndrome) 2 աստիճան300000
012056Նյարդի կար (1 աստիճան)100000
012057Նյարդի կար (2 աստիճան)200000
012058Զարկերակի կար (1 աստիճան)150000
012059Զարկերակի կար (2 աստիճան)300000
012060Z - պլաստիկա (1 աստիճան)100000
012061Z - պլաստիկա (2 աստիճան)150000
012062V-Y պլաստիկա (1 աստիճան)100000
012063V-Y պլաստիկա (2 աստիճան)150000
012064Նևրոլիզ կամ տենոլիզ (1 աստիճան)100000
012065Նևրոլիզ կամ տենոլիզ (2 աստիճան)150000
012066Օսթեոսինթեզ (1 շյուղով)100000
012067Օսթեոսինթեզ (2 շյուղով)150000
012068Օսթեոսինթեզ (3 և ավելի շյուղերով)200000
012069Դյուպուիտրենի կոնտրակտուրա (1 աստիճան)200000
012070Դյուպուիտրենի կոնտրակտուրա (2 աստիճան)300000
012071Օտար մարմինների հեռացում (1 աստիճան)80000
012072Օտար մարմինների հեռացում (2 աստիճան)120000
012073Ազատ մաշկի տեղափոխում (Graft) մինչև 2 սմ100000
012074Ազատ մաշկի տեղափոխում (Graft) 2 սմ-ից ավել150000
012075Աուտոդերմոպլ;աստիկա (1 աստիճան)250000
012076Աուտոդերմոպլ;աստիկա (2 աստիճան)400000
012077Ջլերի պլաստիկա (1 աստիճան)250000
012078Ջլերի պլաստիկա (2 աստիճան)350000
012079Նյարդի պլաստիկա (1 աստիճան)300000
012080Նյարդի պլաստիկա (2 աստիճան)400000
012081Կղզյակային լաթերի տեղափոխում (1աստիճան)200000
012082Կղզյակային լաթերի տեղափոխում (2 աստիճան)300000
012083Մաշկափակեղային, մաշկամկանային լաթերի ոչ ազատ տեղափոխում (1 աստիճան)400000
012084Մաշկափակեղային, մաշկամկանային լաթերի ոչ ազատ տեղափոխում (2 աստիճան)500000
012085Մաշկափակեղային, մաշկամկանային լաթերի ազատ տեղափոխում (1 աստիճան)700000
012086Մաշկափակեղային, մաշկամկանային լաթերի ազատ տեղափոխում (2 աստիճան)900000
012087Սինդակտիլիայի վերացում (1 աստիճան)250000
012088Սինդակտիլիայի վերացում (2 աստիճան)400000
012089Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների պլաստիկա հյուսվածքային
էքսպանդերի օգնությամբ /1 փուլը/
300000
012090Ծռավզության կորեկցիա250000
012091Քթի ռեկոնստրուկցիա60000
012092Լիպոսակցիա /1 շրջանը/30000
012093Մատի ծայրատի ձևավորում80000
012094Լիպոֆիլլինգ (1 աստիճան) /Ճարպի ներարկում /150000
012095Լիպոֆիլլինգ (2 աստիճան)/Ճարպի ներարկում /300000
012096Բոտոքսի ներարկում (առանց նյութի արժեքի)10000
012097Ֆիլլերի ներարկում (առանց նյութի արժեքի)10000
012098Մատի ռեպլանտացիա450000
0120992 մատների ռեպլանտացիա750000
0121003 և ավել մատների ռեպլանտացիա1100000
012101Տարածուն վերքերի ԱՎՄ80000
012105Առաջնային միկրովիրաբուժական մշակում (1աստիճան)15000
012106Առաջնային միկրովիրաբուժական մշակում (2 աստիճան)30000
012107Օտար մարմնի հեռացում 20000
012108Մաշկի փոքր գոյացությունների հեռացում (մինչև 0,5 սմ)10000
012109Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ գոյացությունների հեռացում (մինչև 5 սմ)20000
012110Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ գոյացությունների հեռացում (5 սմ և ավել)30000
012111Սպիների հատում և հեռացում30000
012112Ծալիչ ջլերի վերականգնում (1 ջիլ)50000
012113Տարածիչ ջլերի վերականգնում (1 ջիլ)30000
012114Մատի ծայրատի ձևավորում 40000
012115Ներաճած եղունգի կոռեկցիա միակողմանի30000
012116Ներաճած եղունգի կոռեկցիա երկկողմանի50000
012117Մատնաշունչի բուժում40000
012118Եղանգային մատրիքսի վերականգնում100000
013001Որովայնի խոռոչի օրգանների և հետորովայնամզային տարածության հետազոտություն10000
013002Հիվանդանոցային բուժման ընթացքում ուլտրաձայնային կրկնակի հետազոտություն5000
013003Լյարդի, լեղապարկի, ենթաստամոքսային գեղձ7000
013004Երիկամների, միզապարկի , շագանակագեղձ7000
013005Փոքր կոնքի օրգաններ8000
013006Փոշտի օրգաններ10000
013007Տրանսվագինալ հետազոտություն10000
013008Վահանաձև գեղձի և լիմֆատիկ հանգույցներ7000
013009Թքագեղձերի և լիմֆատիկ հանգույցներ7000
013010Մաշկային գոյացություններ6000
013011Կրծքագեղձի և լիմֆատիկ հանգույցներ8000
013012Միանվագ ֆոլիկուլի հետազոտություն2000
013013Ֆոլիկուլոմետրիա10000
013014Ծնկան հոդի սոնոգրաֆիա10000
013015Պարանոցի դուպլեքս հետազոտություն15000
013016Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն12000
013017Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն15000
013021Էլեկտրասրտագրություն3000
013022Էլեկտրասրտագրություն Կրկնակի1500
013023Էխոկարդիոգրաֆիա12000
013024Հոլտեր մոնիթորինգ հետազոտություն15000
013028Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա ԷԷԳ10000
013029Զույգ ստորին կամ զույգ վերին վերջույթնեի Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա (ԷՆՄԳ)15000
013030Բոլոր 4 վերջույթների Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա (ԷՆՄԳ)20000
013034Աղեստամոքսային տրակտի փուլային հետազոտություն15000
013035Հիստերոսալպինգոգրաֆիա / առանց կոնտրաստի /15000
013036Խոլեցիստոգրաֆիա / առանց կոնտրաստի /10000
013037Կերակրափողի և ստամոքսի 12-մատնյա աղու Ռ-Սկոպիա10000
013038Միզատար ուղիների ընդգրկող Ռ-գրաֆիա /1 դիրք /8000
013039Որովայնի ընդգրկող Ռ-սկոպիա5000
013040Որովայնի ընդգրկող Ռ-սկոպիա/ Կրկնակի/3000
013041ՈՒրետերոցիստոգրաֆիա15000
013042Ցեկոսկոպիա8000
013043Ցեկոսկոպիա /Կրկնակի/5000
013044Իրիգոսկոպիա20000
013045Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-սկոպիա5000
013046Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-սկոպիա /Կրկնակի/3000
013047Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-գրաֆիա7000
013048Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-գրաֆիա /Կրկնակի/4000
013049Ողնաշարի պարանոցային հատվածի Ռ-գրաֆիա /2 դիրք /8000
013050Ողնաշարի կրծք. հատվածի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /10000
013051Ողնաշարի գոտկային հատվածի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /10000
013052Պոչուկի և սրբոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /8000
013053Կոնքի Ռ-գրաֆիա կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով / 1 դիրք /8000
013054Կոնքի Ռ-գրաֆիա կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով / 1 դիրք /Կրկն5000
013055Ազդրոսկրի Ռ-գրաֆիա6000
013056Ազդրոսկրի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի4000
013057Ծնկահոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /8000
013058Ծնկահոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013059Սրունքի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /8000
013060Սրունքի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013061Սրունք-թաթային հոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /7000
013062Սրունք- թաթային հոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013063Ոտնաթաթի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /6000
013064Ոտնաթաթի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013065ՈՒսահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
013066ՈՒսահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
013067Անրակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
013068Անրակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
013069Թիակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
013070Թիակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
013071Կրծոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /7000
013072Կրծոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013073Բազկոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /8000
013074Բազկոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013075Արմնկային հոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /7000
013076Արմնկային հոդի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013077Ճաճանչ-դաստակային հոդի Ռ-գրաֆիա/2 դիրք/6000
013078Ճաճանչ-դաստակային հոդի Ռ-գրաֆիա/2 դիրք/ Կրկնակի4000
013079Նախաբազկի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /6000
013080Նախաբազկի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի3000
013081Դաստակի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /6000
013082Դաստակի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի3000
013083Գանգի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /8000
013084Գանգի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի4000
013085Քթոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք /6000
013086Քթոսկրի Ռ-գրաֆիա / 2 դիրք / Կրկնակի3000
013087Հավելյալ խոռոչների Ռ-գրաֆիա5000
013088Հավելյալ խոռոչների Ռ-գրաֆիա Կրկնակի3000
013089Ակնակապճի Ռ-գրաֆիա5000
013090Ակնակապճի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի3000
013091Ներակնային օտար մարմնի Ռ-գրաֆիա4000
013092Ներակնային օտար մարմնի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի2000
013093Ստորին ծնոտի Ռ-գրաֆիա5000
013094Ստորին ծնոտի Ռ-գրաֆիա /Կրկնակի3000
013095Ատամի Ռ-գրաֆիա1500
013096Ողնաշարի պարանոցային հատվածի Ռ-գրաֆիա ֆունկցիոնալ պրոբաներով12000
013097Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի Ռ-գրաֆիա ֆունկցիոնալ պրոբաներով15000
013098Բարակ և հաստ աղու Ռ-հետազոտություն 10000
013099Իլեոսակրալ հոդերի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /6000
013103Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա20000
013104Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա / կրկնակի /15000
013105Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա HP որոշմամբ25000
013106Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա և բիոպսիա30000
013107Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (1–2 պոլիպ)90000
013108Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (3 և ավելի պոլիպ)110000
013109Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա օտար մարմնի հեռացում60000
013110Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա արյունահոսության դադարեցում55000
013111Կոլոնոսկոպիա30000
013112Կոլոնոսկոպիա պոլիպէկտոմիա 150000
013113Կոլոնոսկոպիա գիգանտ պոլիպի հեռացում Ն/Ե անզգայացումով120000
013114Կոլոնոսկոպիա և բիոպսիա200000
013115Կոլոնոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (1 – 2 պոլիպ)40000
013116Գաստրոսկոպիայի անզգայացում15000
013117Կոլոնոսկոպիայի անզգայացում20000
013118ԷՊՍՏ250000
013119ԷՌԽՊԳ ,270000
013120ԷՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ , խոլեդոխի դրենավորում300000
014001Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով3500
014002Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով կրկնակի2000
014003Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի2500
014004Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի կրկնակի1500
014005Լեյկոֆորմուլա1000
014006Հեմոգլոբին1000
014007Լեյկոցիտների քանակի հաշվում1000
014008Էրիթրոցիտների քանակի հաշվում1000
014009Թրոմբոցիտների քանակի հաշվում1000
014010Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (СОЭ)1000
014011Հեմատոկրիտ1000
014012Արյան հաստ կաթիլի քնն–ն մալարիայի հայտնաբերման համ4000
014016Մեզի ընդհանուր քննություն1000
014017Մեզի քննություն թեստով ( 10-պարամետր )1000
014018Մեզի ընդհանուր քննություն + թեստով ( 10-պարամետր )2000
014019Ադիս–Կակովսկու մեթոդով2500
014020Նեչիպորենկոյի մեթոդով2500
014021Զիմնիցկու փորձը2500
014025Ընդհանուր սպիտակուց1800
014026Ալբումիններ1800
014027Կրեատինին1800
014028Միզանյութ1800
014029Միզաթթու2500
014030Բիլիռուբին (ընդհանուր, ուղղակի և անուղղակի) 2500
014031Ամինոտրանսֆերազաներ (AST, ALT )1800
014032Լակտատդեհիդրոգենազա (LDG)2000
014033Գամմա գլյուտամիլտրանսֆերազա (c-GG)1800
014034Հիմնային ֆոսֆատազա (ընդհանուր) (ALP)1800
014035Տրիգլիցերիդներ2000
014036Խոլեստերին ընդհանուր2000
014037Բարձր խտության խոլեստերին (HDL)2000
014038Ցածր խտության խոլեստերին (LDL)2500
014039a-ամիլազա2500
014040Դիաստազա (մեզում)2500
014041Լիպազա3000
014042Շաքարի պարունակության որոշումը արյան մեջ1000
014043Շաքարի պարունակության որոշումը արյան մեջ (կրկնակի)500
014044Միկրոէլեմենտներ /Ca, Mg/ (յուրաքանչյուրը)2500
014045Միկրոէլեմենտներ /Fe,P(անօրգանական) (յուրաքանչյուրը1500
014046Կրեատինինկինազա2000
014047Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HbA1C)6000
014048Հետազոտություններ թեստ անալիզատորի միջոցով ( pCO2, pO2, Na+,
K+ , Cl++, PH, Hct և այլն)
6000
014052CRP hs զգայուն (COBAS C111)4000
014053CRP (C-ռեակտիվ սպիտակուց) թեստ1500
014054RF (ռևմատոիդ ֆակտոր) թեստ1500
014055ASLO (անտիստրեպտոլիզին) թեստ1500
014056Բրուցելլոզ Rose Bengal հետազոտություն4000
014057Արյան խումբ և ռեզուս գործոնի որոշում3000
014058RPR- միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիա1000
014059Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ (թեստ)5000
014060Հեպատիտ Բ (թեստ)2500
014061Հեպատիտ Ց (թեստ)2500
014065Ընդհանուր կոագուլոգրամմա –Total coag.5800
014066Մակարդելիության ժամանակ (ըստ Լի–Ուայտի)1000
014067Պրոտրոմբինային ինդեքս (ժամանակ, INR)1800
014068Ակտիվացված մասնակի տրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT1500
014069Ֆիբրինոգեն A2500
014070D-դիմեր10000
014074Կղանքի միկրոֆլորային մանրեաբանական հետազոտություն7000
014075Կղանքի միկրոֆլորայի ախտաբանական հետազոտություն4000
014076Աչքից քսուկի մանրեաբանական հետազոտություն զգայնության որոշմամբ 1 աչք3000
014077Աչքից քսուկի մանրեաբանական հետազոտություն և զգայնության որոշմամբ 2 աչք6000
014078Մեզի մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014079Խորխի մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014080Վերքային մակերեսից մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014081Պունկտատիմանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014082Սպերմայի մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014083Կրծքի կաթի մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014084Քթից,ըմպանից,ականջից,լնդերից,լեզվից վերցրած մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014085Ուռո–գենիտալ քսուկների մանրեաբանական քննություն և զգայունության որոշում6000
014086Արյան ստերիլության որոշում6000
014087Յերսինյոզի մանրէաբանական հետազոտություն 6000
014088Ուրեոպլազմա Ureaplazma (մեզից ,քսուքից)6000
014089Հելիկոբակտեր պ. որոշումը կղանքում (Helicobacter pylori Ag)6000
014090Rotavirus-ի որոշումը կղանքում (թեստ)5000
014091Adenovirus-ի որոշումը կղանքում (թեստ)5000
014092Տուբերկուլյոզ (քվանտիֆերոնային թեստ )5000
014093Ստրեպտոկոկ A թեստ4000
014094Լվացուկ (3 լվացուկ )1000
014098Կղանքի ընդհանուր քննություն2500
014099Քննություն ճիճվակրության նկատմամբ2500
014100Լյամբլիայի հայտնաբերումը (թեստ)5000
014101Թաքնված արյան հայտնաբերումը կղանքում (թեստ)3000
014105Anti-SARS –Co-2 (կորոնավիրուսի հակամարմիններ )7500
014106Anti-SARS –Co-2 (կորոնավիրուսի հակամարմիններ)5000
014107Anti-SARS –Co-2 (կորոնավիրուսի հակամարմիններ ) 5000
014108TSH (թիրեոտրոպ)5000
014109T3 (տրիյոդթիրոնին)5000
014110T4 (թիրօքսին)5000
014111FT3 (ազատ թրիյոդթիրոնին)5000
014112FT4 (ազատ թիրօքսին)5000
014113Anti-TPO(հակաթիրոիդ պերօքսիդատի հակամարմիններ)6000
014114Anti-Tg(թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ)6000
014115FSH (ֆոլիկուլ խթանող հորմոն)8000
014116PTH (պարատիրեոդ հորմոն)6000
014117Prolactin6000
014118Progesteron6000
014119Testosteron6000
014120HCG (խորիոնիկ գոնադոտրոպին)7000
014121DHEA-S (անդրոգեն հորմոն)6000
014122Vit D12000
014123Vit B1210000
014124AFP ( a-ֆետո պրոտեին )6000
014125Troponin T hs STAT7000
014126Anti CCP7500
014127CEA6500
014128CA 1257000
014129HE410000
014130T-PSA6000
014131HIV (թեստ)–( ստացիոնար հիվանդների համար)2500
014132Toxo IgM6000
014133Toxo IgG6000
014134CMV IgM6000
014135CMV IgG6000
014136HSV-1 IgG6500
014137HSV-2 IgG6500
014138HBsAg –(ստացիոնար հիվանդների համար)5000
014139HBsAg – (ամբուլատոր հիվանդների համար)7000
014140Anti HCV–(ստացիոնար հիվանդների համար)6000
014141Anti HCV-(ամբուլատոր հիվանդների համար)8000
014142IgE6000
014143C-peptide6500
014144Ferritin6000
014145Insulin6000
014146T-PSA( թեստ)2500
014150Տրանսուդատի քննություն2000
014151Էքսուդատի քննություն2000
014152Ուռոլոգիական,գինեկոլոգիական քսուկի քննություն2000
014153Սպերմագրամմա6000
014154Խորխի ընդհանուր քննություն3000
014155Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն 1 աչք3000
014156Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն 2 աչք4000
014157Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն դեմք3000
014158Սնկերի մանրադիտակային հետազոտություն3000
014162Սխեմա Ա Ակնաբուժական21000
014163Սխեմա Ա Թերապևտիկ, նյարդաբանական17600
014164Սխեմա Ա Ներզատաբանական18600
014165Սխեմա Ա Վիրաբուժական28100
1.1Օստեոկալցին10000
1.2Պարատհորմոն8000
1.31–ին տիպի կոլլագենի Ց–ծայրային մարմնապեպտիդներ10000
10.1Երկաթ1500
10.2Երկաթի կապման ընդհանուր ունակություն3000
10.3Ֆերրիտին6000
10.4Տրանսֆերին (TRNF)1500
10.5Հոմոցիստեին (HCY)14000
11.1Ասպիրին ռեզիստականության հայտնաբերում20000
11.2Դ-դիմեր10000
11.3S սպիտակուց10000
11.4C սպիտակուց10000
11.5Գայլախտային անտիկոագուլանտ10000
12.1Մարդու պապիլոմայի վիրուս 16,18 տիպեր -HPV 16,186000
12.10Միկոպլազմա հ6000
12.11Միկոպլազմա g6000
12.12Ուրեոպլազմոզ spp Urealitikum6000
12.13Ուրեոպլազմոզ (U.Urealytikum, U.Parvum)7000
12.14Սիֆիլիսի հարուցիչ6000
12.15Կանդիդոզի հարուցիչ6000
12.16Տուբերկուլյոզի հարուցիչ6000
12.17Էպշտեյն –Բառռի վիրուս EBV6000
12.18Էպշտեյն –Բառռի վիրուս EBV-քանակական20000
12.19Բրուցելլյոզի հարուցիչ6000
12.20Հելիկոբակտեր պիլորի6000
12.21A գրիպի վիրուս ( Influencza virus AH1N1, H3N2)30000
12.22SARS-CoV/PCR15000
12.23STD Multiplex 9-Chlamydia trach, Neissera g., Myco70000
12.24NEURO Multiplex 9-Adenovirus, Cytomegalovirus, EBV70000
12.25Հեպատիտ Ց ՌՆԹ-ի քանակական որոշում50000
12.26Հեպատիտ Ց վիրուսի գենոտիպի որոշում50000
12.27Հեպատիտ Բ-ի ԴՆԹ-ի քանակական որոշում50000
12.28Հեպատիտ Ց, Հեպատիտ Բմ ՄԻԱՎ որակական քննություն22000
12.29Հեպատիտ Ց-ի ՌՆԹ-ի որակական որոշում10000
12.3Հերպեսի հարուցիչ - HSV I-II6000
12.30Հեպատիտ Բ-ի ԴՆԹ-ի որակական որոշում6000
12.31Պապիլոմավիրուս-HPV screen որակական-18.39.45.59/16.10000
12.32Պապիլոմավիրուս-HPV screen քանակական -18.39.45.59/130000
12.4Ցիտոմեգալովիրուս - CMV6000
12.5Վարիցելլա – Զոստեր վիրուս VZV6000
12.6Խլամիդիայի հարոււցիչ6000
12.7Գոնորեայի հաուցիչ6000
12.8Տրիխոմոնասի հարուցիչ6000
12.9Գարդներելլայի հարուցիչ6000
13.1Ինտերլեյկին 28 Б35000
13.2ՄԻԴ Վ – Ab/Ag combi6000
14.1Տրիյոդոդտիրոնին ընդհանուր T36000
14.2Տրիյոդոդտիրոնին ազատ6000
14.3Թիրեոտրոպ հորմոն ТТГ երրորդ սերնդի6000
14.4ՏՏԳ ռեցեպտորների աուտոհակամարմիններ12000
14.5Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ Anti TG6000
14.6Կալցիոտոնին8000
14.7Թիրեոգլոբուլին hTG10000
14.8Պարատհորմոն IPTH8000
15.1Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն FSH6000
15.10Պրոգեստերոն6000
15.11Գլոբուլինկապող սեռական հորմաններ6000
15.12Անտիսպերմալ հակամարմիններ6000
15.13Անտիմյուլլերյան հորմոն10000
15.14Ինհիբին Բ – շիճուկում – սպերմայում15000
15.15Ակտիվին Ա – շիճուկում – սպերմայում15000
15.16Ցիտրատները7000
15.17Ֆրուկտոզան սպերմայում7000
15.18Ցինկ – սպերմայում7000
15.19Ցինկ – շիճուկում8000
15.2Լյուտեինացնող LH6000
15.20PAPP-A10000
15.21Ընդհանուր խորիոն գոնադոտրոպ հորմոն10000
15.22Ազատ էստրիոլ6000
15.3Պրոլակտին6000
15.4Էստրադիոլ6000
15.5Ընդհանուր տեստաստերոն6000
15.6Տեստոստերոն ազատ6000
15.7Ընդհանուր տեստաստերոն+ALB+SHDG13500
15.8Դեհիդրոէպիանդրոստերոն6000
15.9Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ6000
16.1Toxo IgM6000
16.2Anti HSV 1,26000
16.3Anti VZV6000
16.4EBV VCA -IgG6000
16.5EBV VCA -IgM6000
16.6Anti-Helcobp. gG6000
2.1Հականեյտրոֆիլային պերինուկլեար ցիտոպլազմատիկ հակամ6000
2.2Ig A շաքարամիցետների հանդեպ հակամարմններ (Aska Ig6000
2.3Ig G շաքարամիցետների հանդեպ հակամարմններ (Aska Ig6000
2.4Կալպրոտեկտին քանակական12000
2.5Պեպսինոգեն 1 (Pg 1)15000
2.6Պեպսինոգեն 2 (Pg 2)15000
2.7Ցելիակիա20000
3.1իմունոգլոբուլին ( Ig A)6000
3.2իմունոգլոբուլին ( Ig G)6000
4.1Կղանքի քննություն լյամբլիայի նկատմամբ Ag (Giardia6000
4.2Հակամարմիններ լյամբլիայի նկատմամբ (Antilamblia IgA6000
4.3Հակաասկարիդային հակամարմիններ (IgG)6000
4.4Հակամարմիններ IgG էխինոկոկի նկատմամբ6000
5.1ԱԿՏ Հորմոն10000
5.2Կորտիզոլ6000
5.3Սոմատոտրոպ հորմոն (HGB)12000
6.1Ց – պեպտիդ (C peptide)6000
6.2Պրոինսուլին8000
6.3Ինսուլին6000
6.4Պանկրեատիկ էլաստազա 115000
6.5Գլուտամատ դեկարբոքսիլազա 6515000
7.1Ընդհանուր ՓՍԱ6000
7.10Հարթբջջային կարցինոմայի անտիգեն12000
7.11Ցիտոկերատին 19 – ի ֆրագմենտ12000
7.12Աղիքային պիրուվատկինազա15000
7.2Ազատ ՓՍԱ6000
7.3Կոմպլեքս ՓՍԱ1000
7.4Ալֆաֆետոպրոտեին6000
7.5Կարցինո էմբրիոնալ ա/գ6000
7.6Ուռուցքային անտիգեն 15–36000
7.7Ուռուցքային անտիգեն 1256000
7.8Ուռուցքային անտիգեն 19–96000
7.9Էպիդիդիմալ սեկրետոր սպիտակուց 410000
8.1Հակացիտրուլինային հակամարմիններ10000
8.1.1Միկրոալբումին5000
8.1.2Na+, K+, Ca++ յուրաքանչյուրը1500
8.1.3Mg1500
8.1.4Ֆոսֆոր1500
8.10Ինտերլեյկին 620000
8.11Օստեոկալցին10000
8.12Պարատհորմոն (IPTH)8000
8.131–ին տիպի կոլագենի Ց – ծայրային սոմատոպեպտիդներ (B10000
8.2Անտիստրեպտոլիզին Օ3000
8.3Հականուկլեար հակամարմիններ8000
8.4Երկգալար ԴՆԿ–ի հակամարմիններ6000
8.5Անտիֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgM6000
8.6Անտիֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG6000
8.7Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ IgM6000
8.8Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամ IgG6000
8.9Պրոկալցիտոնին25000
9.1Ֆոլաթթվի մետաբոլիզմի խանգարումներ ( MTR, MTRR, MTH12000
9.2Տրոմբոգեն գործոններ և հղիության վիժում ( F2, F5, M20000
015001Հաղորդչական անզգայացում ՈՒՁՀ I կարգի բարդության 75000
015002Հաղորդչական անզգայացում ՈՒՁՀ II Կարգի բարդության90000
015003Հաղորդչական անզգայացում ՈՒՁՀ III կարգի բարդության110000
015007Երկարատև հաղորդական անզգայացում I կարգի բարդության 170000
015008Երկարատև հաղորդական անզգայացում II Կարգի բարդության220000
015009Երկարատև հաղորդական անզգայացում III կարգի բարդության250000
015013Պարանոցային հատվածի (Cervical)300000
015014Կրծքային հատվածի (Thoracal)150000
015015Գոտկային հատվածի (Lumbal)80000
015016Սրբանային հատվածի (sacral)70000
015017Պոչուկային հատվածի (caudal)70000
015021 Կրծքային հատվածի (Thoracal)250000
015022Գոտկային հատվածի (Lumbal)120000
015023Սրբանային հատվածի (sacral)140000
015024Պոչուկային հատվածի (caudal)150000
015026Ախտորոշիչ ցավազրկում20000
015027Բլոկադա ԷՕՊ հսկողությամբ120000
015028Խոշոր հոդերի PRP ՈւՁՀ հսկողությամբ35000
016001Կոնսերվատիվ բուժում60000
016002Շաղկապենու փոքր վիրահատություններ / անհետաձգելի
բժշկական օգնություն/ մինչև 3 օր տևողությամբ /
60000
016003Կոպերի վիրահատություններ135000
016004Էնուկլեացիա առանց պլաստիկայի120000
016005Շլություն200000
016006Արցունքապարկի հեռացում190000
016007Աֆակիկ աչքում ոսպնյակի տեղադրում /իմպլանտացիա
/առանց ոսպնյակի արժեքի/
170000
016008Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա /առանց
ոսպնյակի արժեքի/
200000
016009Բարդացած կատարակտայի էքստրակցիա /առանց ոսպնյակի արժեքի /220000
016010Դակրիոցիստոռինոստոմիա200000
016011Ներակնային կոպերի և ակնակապիճի նորագոյացությունների
հեռացում
170000
016012Կերատոպլաստիկա բուժական150000
016013Հակագլաուկոմատոզ / առանց տրանսպլանտացիայի /215000
016014Կոմբինացված` գլաուկոմա և կատարակտա/ առանց ոսպնյակի
արժեքի/
260000
016015Կերատոպլաստիկա / թափանցող օպտիկական /200000
016016Օնկոլոգիական / մանկական /200000
016017Օնկոլոգիական / մեծ /210000
016018Կոպի պտոզի շտկում160000
016019Սպիտապատյանի շրջանաձև ներհրում220000
016020Սիլիկոնային յուղի հեռացում80000
016021Սիլիկոնային յուղի և կատարակտի հեռացում230000
016022Վիտրէքտոմիա/ լինսվիտրէքտոմիա / առանց ոսպնյակի240000
016023Սիլիկոնային յուղի ներմուծում80000
016024Ծանր հեղուկի ներմուծում46500
016167Լազերտրաբեկուլոպլաստիկա 1 աչքը25000
016168Լազեր իրիդոպլաստիկա 2 աչքը35000
016025Կրոսսլինքինգ 170000
016026Բլեֆարոպլաստիկա- վերին և ստորին կոպեր /2 աչք /200000
016027Էքզենտերացիա120000
016028Անօֆթալմիկ խորշի ռեկոնստրուկցիա Ճարպամաշկով200000
016029Անօֆթալմիկ խորշի ռեկոնստրուկցիա բերանի150000
016030Այտերի բարձրացում150000
016031Ճակատի ուղղակի ձգում200000
016032Հոնքերի ուղղակի ձգում200000
016033Ֆասցիա լատայի ստացում150000
016034Պունտոպլաստիա150000
016035Կանալիկուլոպլաստիա / առանց սիլիկոնային խողովակների150000
016036Արցունքագեղձի հեռացում150000
016037Ակնախոռոչի բիոպսիա30000
016038Դեմքի վրա կատարվող փոքր վիրահատու-թյուններ ընդհանուր
անզգայացմամբ
180000
016039Մակերեսային նորագոյացությունների հեռացում60000
016040Կատարակտա - /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO
/
200000
016169Կատարակտա - /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO բարդացած
դեպքեր/
220000
016041Պտերիգիումի հեռացում պլաստիկայով120000
016048Ակնաբուժական կլինիկա բուժման ընդունվող հիվանդների
պարտադիր ախտորոշիչ հետազոտություններ
7000
016049Հատուկ օպտիկական և ոչ օպտիկական սարքերի ընտրություն5000
016050Ռեֆրակտոմետրիա / 2 աչք/4000
016051Տոնոմետրիա /2 աչք/2000
016052Ակնաբուժական կոնսերվատիվ բուժում կարճաժամկետ /7 տ.
բարձր երեխաներ /
20000
016056Իրիդէկտոմիա /1 աչքը/25000
016057Պանռետինալ լազերոկոագուլյացիա 1 աչքը80000
016058Սեկտորալ լազերոկոագուլյացիա/ 1 աչքը /25000
016059Սեկտորալ լազերոկոագուլյացիա / 2 աչքը /40000
016060Դիսցիզիա /1 աչքը/25000
016061Դիսցիզիա /1 աչքը/ պլաստիկայով40000
016065Կլինիկայի ղեկավարի15000
016066Պրոֆեսորի15000
016067Բաժանմունքի վարիչ12000
016068Ակնաբուժական խորհրդատվություն 10000
016069Ակնաբուժական կրկնակի խորհրդատվություն 30 օրվա ընթացքում6000
016070Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդների ակնաբուժական խորհրդատվություն6000
016074Կոպերի , շաղկապենու փոքր վիրահատություններ70000
016075Պտերիգիումի, խալազիոնի, քսանթելազմայի հեռացում50000
016077Հետվիրահատական փոքր միջամտություն15000
016078Ակնաբուժական ամբուլատոր բուժում35000
016079Ակնաբուժական հիվանդների առաջնակի ԲՍՓ /առանց
ուլտրաձայնային և էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտության/
6000
016081ԲՍՓ փորձաքննություն և եզրափակիչ եզրակացություն6000
016083Ամբուլատոր հսկողություն և բուժում խրոնիկ ակնաբուժական
հիվանդությունների ժամանակ
20000
016084Օտար մարմնի հեռացում3000
016085Ակնաբուժական բաժանմունքներում թերապևտի խորհրդատվություն4000
0160860-7 տարեկան երեխաների ակնաբուժական զննում,
հետազոտություն
6000
016087Ակնաբուժական հիվանդների ամբուլատոր կոնսերվատիվ բուժում70000
016088Ռետինոպեքսիա110000
016089Ինտրավիտրեալ ներարկում 40000
016170Ինտրավիտրեալ ներարկում /1 ներարկումը /25000
016171Պարաբուլբար ներարկում /1 ներարկումը /1500
016090ԲՍՓ հիվանդների փորձաքննության ստուգիչ զննում կլինիկայի
ղեկավարի կողմից
4000
016094Տեսողության ռետինալ սրության որոշում6000
016095Կոմպյուտերային տեսադաշտ /1 աչք/8000
016096Կերատոտոպոգրաֆիա /1 աչք/6000
016097Կերատոտոպոգրաֆիա /2 աչք/12000
016098Կերատոմետրիա /2 աչք/4000
016099ՕԿՏ /1 աչք/20000
016100ՕԿՏ /2 աչք/25000
016101Ֆլյուորէսցենտային անգիոգրաֆիա /ՖԱԳ/ 1 աչքը15000
016102Ֆլյուորէսցենտային անգիոգրաֆիա /ՖԱԳ/ 2 աչքը25000
016103Ուլտրաձայնային հետազոտություն / 1 աչքը /7000
016104Ուլտրաձայնային հետազոտություն / 2 աչքը /10000
016105Ուլտրաձայնային հետազոտություն առաջնակի ԲՍՓ /1 աչքը/ 4000
016106Ուլտրաձայնային հետազոտություն առաջնակի ԲՍՓ /2աչքը/8000
016107Ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիա /UBM/ 1 աչքը7000
016108Ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիա /UBM/ 2 աչքը14000
016110Աչքի էլեկտոֆիզիոլոգիական քննություն ԲՍՓ հետազոտություն 2 աչք15000
016111Էխոբիոմետրիա /A/scan / 1աչքը3000
016112Էխոբիոմետրիա /A/scan/ 2աչքը5000
016113Էխոբիոմետրիա /A/scan / 1աչքը ոսպնյակի հաշվարկով4000
016114Էխոբիոմետրիա /A/scan/ 2աչքը ոսպնյակի հաշվարկով7000
016115Էխոբիոմետրիա /A/scan/ + ուլտրաձայնային հետազոտություն6000
016116Էխոպախիմետրիա / 1 աչքը /3000
016117Էխոպախիմետրիա / 2 աչքը /5000
016118Կոմպյուտերային տեսադաշտ / 2 աչք/12000
016119Աչքի էլեկտրոֆիզիոլգիական հետազոտության համար / 2 աչք/7000
016120Օրթոպտիկ բուժում / կուրսը/ 15000
016121Պլեոպտիկ բուժում / կուրսը/15000
016122Օրթոպտիկ և պլեօպտիկ բուժում/ 2 աչք/ կուրսը 25000
016123Տոնոմետրիա/ 2 աչք/2000
016124Օֆթալմոմետրիա/ 1 աչք/2000
016125Ռեֆրակտոմետրիա / 2 աչք/3000
016126Ադապտացիայի որոշում կորագծով / 2 աչք/3000
016127Արցունքատար ուղիների լվացում / 1 աչքը /2000
016128Էկզօֆթալմոմետրիա2000
016129Մակուլոտեստ2000
016133Գոնյոսկոպիա3000
016134Ադապտացիայի շեմք2000
016135Տեսադաշտ գույների նկատմամբ / 2 աչք/4000
016136Քվանտատիվ պերիմետրիա / 2 աչք/4000
016137Կամպիմետրիա / 2 աչք/2000
016138Կամպիմետրիկ փորձեր` գեր- և թերբեռնվածությամբ / 2 աչք3000
016139Ռաբկինի աղյուսակով գունային անոմալիայի որոշում / 2 աչք/1500
016140Գունային անոմալիայի որոշում անոմալոսկոպով / 2 աչք/2000
016141Կենտրոնական տեսողության որոշում սկրինինգ մեթոդով2000
016142Աչքի լուսային զգայնության որոշում / 2 աչք/4000
016144Օֆթալմոկոորդիմետրիա5000
016145Օֆթալմոսկոպիա2000
016146Ակնոցների ստուգում2000
016147Սկիասկոպիա2000
016148Արցունքային ուղիների զոնդավորում /մանկական/ մեկ կուրսը15000
016149ՕԿՏ /1 աչք/10000
016150ՕԿՏ ԲՍՓ հետազոտության համար /1 աչք/7000
016151ՕԿՏ /2 աչք/15000
016152ՕԿՏ ԲՍՓ հետազոտության համար /2 աչք/10000
016153Տեսադաշտ / 2 աչքը/3000
016154Աչքի լուսանկարում 1 աչքը2000
016155Աչքի լուսանկարում 2 աչքը3000
016157Ակնահատակի զննում5000
016158Տեսողական նյարդի սկավառակի ՕԿՏ15000
016162Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում առանց վիրահատական միջամտություն25000
016163Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ15000
016164Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում վիրահատական միջամտություն70000
016165Տեսողական օրգանի վնասվածքների վիրաբուժական բուժում100000
016166Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների վիրաբուժական բուժում100000
026001Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բացառությամբ որդանման ելունի և լեղապարկի)հաստատված հյուսվածքաբանակն հետազոտությամբ120000
026002Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ 80000
026003Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ(բացառությամբ թութքի)/միայն վիրահատությամբ ավարտված դեպքերը/120000
026004Վիրահատություններ վերջույթների, դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատումների ժամանակ 120000
026006Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)140000
026007Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)160000
026008Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ(բացառությամբ թութքի)/միայն վիրահատությամբ ավարտված դեպքերը/ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)160000
026009Վիրահատություններ վերջույթների, դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատումների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)160000
026010Տարածուն պերիտոնիտ,160000
026011Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ բացառությամբ քթային արյունահոսություններ և թութքի160000
026012Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով160000
026014Տարածուն պերիտոնիտ, Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)180000
026015Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)180000
026016Սեպսիս180000
026017Սուր հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն (Hb-60 գ/լ և պակաս կամ էրիթրոցիտների քանակը =1.7x10դԱ/l և պակաս) (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)180000
026019Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (ռեկոնստրուկտիվ – վերականգնողական)Թոքի մասնահատում, թոքի հեռացում170000
026020Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, պերիտոնիտ, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ,Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածքներ` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)300000
026021Վիրահատություններ անոթային անևրիզմաների պատռվածքների և շերտազատումների (առանց պրոտեզների արժեքի)300000
026024II - աստիճանի բարդության վիրահատություններ 200000
026025 վերականգնողական վիրահատություններ մատների սուպտոտալ անդամահատումների դեպքում, 200000
026026 մատների և դաստակի (ոտնաթաթի) մագիստրալ անոթների վնասումների ժամանակ վերականգնողական վիրահատություններ200000
026027վերջույթների մագիստրալ անոթների վնասումների ժամանակ վերականգնողական վիրահատություններ200000
026028III - աստիճանի բարդության վիրահատություններ (ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական վիրահատություններ) 300000
026029 ռեպլանտացիա ցանկացած մակարդակի անդամահատման դեպքում, 300000
026030 վերականգնողական վիրահատություններ նախաբազկի և սրունքի մագիստրալ անոթների կոմբինացված վնասումների ժամանակ 300000
026031վերականգնողական վիրահատություններ վերին և ստորին վերջույթների անոթների և հյուսվածքների դեֆեկտներով վնասվածքների ժամանակ300000
026035Ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` գիպսային վիրակապի տեղադրմամբ, առանց հոսպիտալացման15000
026036Ոսկրերի կոտրվածքների (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ25000
026037Ոսկրերի կոտրվածքների (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` կոնսերվատիվ բուժում 15 և ավել օր տևողությամբ60000
026038Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը 7000
I - աստիճանի բարդության
026041ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում` փակ մեթոդով (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)90000
026042Ոսկրերի կոտրվածքներ վիրահատական բուժում (բազկոսկր, ճաճանչոսկր մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի150000
026044Ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)150000
026045Ազդրոսկրի օստեոսինթեզ220000
026046Ողնաշարի, կոնքի ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում150000
026048Ազդրոսկրի բեկորային կոտրվածքների օստեոսինթեզ` առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի300000
026049 կոնքի ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում300000
026050Սուր ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածք օրթոպեդիկ ֆիքսացիայով (չներառելով ֆիքսացիոն համակարգի արժեքը)300000
026051Խոշոր ոսկրերի բազմակի համակցված կոտրվածքների վիրահատական բուժում350000
026052Սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատոած)300000
026055Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում առանց վիրահատական միջամտության25000
026056Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ15000
026057Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում վիրահատական միջամտությամբ70000
026058Տեսողական օրգանի վնասվածքների վիրաբուժական բուժում100000
026059Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների վիրաբուժական բուժում100000
026062Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը 7000
026063Ինսուլտ Բաժանմունքներում150000
026064Սուր պոլինեյրոպաթիա` Գիյեն Բարեի պարալիչի զարգացմամբ100000
026065Սրտանկանի ինֆարկտ կոնսերվատիվ բուժում բաժանմունքում 125000
026066Շիճուկային հիվանդություն65000
026067Սուր երիկամային անբավարարություն100000
026070  Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ15000
026071Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ15000
026072  Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)25000
026073Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)25000
026075Արտաարգանդային հղիություն150000
026076Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)150000
026077Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները)150000
026078Արտաարգանդային հղիություն (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)200000
026079Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)200000
026080Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները) (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)200000
026081III աստիճանի բարդության վիրաբուժական միջամտություններ 250000
026082Սեպսիս(արյան ցանքսով հաստատոած)200000